This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Find out more
CC Škola jazyků  >  Zásady ochrany osobních údajů CC škola jazyků

Zásady ochrany osobních údajů CC škola jazyků

Jsme v souladu s GDPR a chráníme vás i vaše data :)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ CC ŠKOLA JAZYKŮ

Nařízení upravující řádné zabezpečení a ochranu Vašich osobních údajů považují jednatelé, zaměstnanci i spolupracující třetí strany za oprávněné, závazné a respektují jej. Seznamte se podrobněji s tím, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, s kým je sdílíme, jak dlouho je uchováváme, a jaká jsou Vaše práva jako subjektů údajů. 

1. PROHLÁŠENÍ - KDO JSME A PROČ A JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost CC škola jazyků, s.r.o. IČO: 26086140, se sídlem Hroznová 62/7, České Budějovice, 37001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kraj. soubu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13164 (dále jen „Společnost“), prohlašuje, že je provozovatelem internetových stránek www.ccskolajazyku.cz (dále jen Internetové stránky), a že se zavazuje veškeré osobní údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby subjektu údajů (zákazníkům) nevznikla žádná újma, a v souladu s tím, jak je popsáno v tomto dokumentu Zásady ochrany osobních údajů CC škola jazyků. 

Společnost CC škola jazyků je dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem nebo zpracovatelem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje v minimálním nutném rozsahu nezbytném pro výkon své podnikatelské činnosti a služeb prezentovaných na svých Internetových stránkách.

V souladu s touto legislativou Společnost prohlašuje, že se na ni nevztahuje povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se proto mohou obracet v případě uplatnění práv přímo na jednatele Společnosti nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci výkonu podnikatelské činnosti je Společnost oprávněna zpracovávat následující osobní údaje:
Jméno a příjmenÍ, adresa, emailová adresa, telefon, anonymizovaná data při návštěvě Internetových stránek, cookies, a se souhlasem zákonných zástupců příp. další údaje nutné k zajištění kvalitních služeb a ochrany zdraví nezletilých studentů příměstských táborů a kurzů.

2. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 

Výše popsané  osobní údaje je společnost oprávněna spravovat pouze za účelem, pro který je od subjektu údajů získala. Právním základem pro shromažďování těchto údajů je především splnění právní povinnosti při vzniku smlouvy a další oprávněné účely nutné k poskytování kvalitních služeb. Tyto účely jsou následující:

Plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, správa uživatelského účtu, zasílání informativních sdělení nutých pro zajištění a provoz objednaných služeb, zasílání obchodních sdělení souvisejících s poskytovanými službami, zasílání speciálních nabídek či zprostředkování výher, provádění analýz a měření za účelem zkvalitnění služeb, a plnění ostatních zákonných povinností.

3. POHYB OSOBNÍCH ÚDAJŮ - S KÝM VAŠE ÚDAJE SDÍLÍME?

Společnost osobní údaje subjektů údajů zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a zpracovatelům, kteří jsou řádně vyškoleni, a smluvně zavázáni dodržovat naši interní směrnici vypracovanou v souladu s platnou právní legislativou. Dále jsme oprávněni poskytovat osobní údaje třetím subjektům, kteří se smluvně (formou zpracovatelské smlouvy) zavázali dodržovat platnou legislativu související s ochranou osobních údajů, a to za účelem plnění smluvního vztahu a zajištění objednaných služeb:

Poskytovatelé technických řešení nabízených služeb (cloudové služby, IT systém Společnosti, marketingové analýzy dat a provoz a správa Internetových stránek. webhosting)
Poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb
Poskytovatelé analytických nástrojů Google, Seznam (pracují pouze s anonymizovanými daty) 
Externí lektoři

4.  JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE DATA?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky. 

Po ukončení smluvního vztahu budeme osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou je Společnost povinna osobní údaje jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (Zákony o účetnictví, DPH, Zákon o archivnictví a evidenci) nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.
Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu uchováváme bud' do odvolání souhlasu nebo po dobu maximálně 3 let od ukončení smluvního vztahu. 

5. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ - JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit a využít svá následující práva:

Právo na informace: Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo naši společnost. 
Právo na přístup k os. údajům: máte právo požádat nás o přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli. V případě uplatnění tohoto práva Vám potvrdíme, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
Právo na opravu: máte právo požadovat od nás opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné, nebo vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Právo být zapomenut: máte právo požadovat od nás výmaz osobních údajů nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již CC škola jazyků nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.
Právo na přenositelnost os. údajů: můžete požadovat přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od CC škola jazyků k jinému subjektu, kdy předáme Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

Dále můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení, na jejímž základě neprodleně ukončíme zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností ze strany CC škola jazyků se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018
What is new more news...
 • Teddy Eddie už i v Budějovicích!

  Skvělá zpráva pro rodiče: nadupaný mezinárodní licencovaný systém výuky angličtiny pro předškolní děti Teddy Eddie dorazil do Budějovic!

  12.6.2020
 • Akreditované kurzy v DVPP

  Na jaře jsme získali akreditaci MŠMT pro kurzy anglického jazyka v programu dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků. Připojte se do komunikativního kurzu angličtiny, s programem a certifikátem schváleným Ministerstvem školství!

  11.6.2020
 • Učíme online!

  I v tomto období se s námi můžete věnovat sami sobě, zdokonalit si jazyky nebo se připravit na zkoušku či test. Využijte toho, že naši lektoři mají zrovna trochu víc volna a zkuste si s nimi dát hodinu online. :)

  8.4.2020
 • Příměstské anglické tábory STAR WARS inspired!

  Pro děti máme připravená letní dobrodružství inspirovaná oblíbenou filmovou sérií STAR WARS, při kterých si přirozeně osvojí a upevní své komunikační dovednosti v angličtině.

  25.1.2020
 • Veřejné kurzy začínají už 17.2.!

  Pošlete svou přihlášku včas, ať pro vás máme místo! Zápisy do veřejných kurzů jsou v plném proudu a termíny i učebny se plní, nenechte to na poslední chvíli. :)

  25.1.2020
 • Rozšiřujeme tým!

  Zcela flexibilní pracovní doba i úvazek, užitečná práce se společenským přesahem, kosmopolitní prostředí, kontakt se zajímavými lidmi, zaměstnání bez stresu a deadlinů, podpora kolegů, praxe, vedení, školení, příjemné prostory. Taková je práce u nás. Pošlete nám CV! Hledáme němčináře, angličtináře, češtináře a další lektory, kteří chtějí učit sebe i druhé.

  13.11.2019
 • Užijte si letní intenzáky!

  Nové termíny pro letošní týdenní intenzivní kurzy už jsou vypsané! Během jednoho týdne zvládnete tolik hodin, jako za celý semestr a krásně se přitom rozmluvíte. :) Týdenní pohodové, ale nabité, studium v klimatizovaných prostorách v centru ČB.

  19.3.2019
 • V únoru 2019 opět startujeme, buďte u toho!

  Přidejte se ke stovkám našich spokojených studentů z řad veřejnosti a popadněte své místo v jazykovém kurzu co nejdříve! Start 18.2.2019, tak vzhůru na palubu!

  2.1.2019
 • "Last minute" kurzy tohoto podzimu!

  Francouzština pro pokročilé začátečníky! Italština pro začátečníky! Španělština pro začátečníky! Němčina pro pokročilé! Poslední místa tohoto podzimu! Neváhejte a berte kurzy, jaké jinde nenajdete:-)! Už od 24.9.!!

  8.9.2018
more news...

What do people think of us?

Check our students´reviews

see reviews >

check your language level

go to placement test >

Find yourself the perfect classmate

See list of applicants >

Extensive experience and a high quality gurantee

We are an official member of Association of Language Schools of the Czech Republic.

oxford

Since 2012 we have prided ourselves on the mark of highest quality, Oxford Quality Certificate. We are the only school in the south bohemian region to have obtained this certification.

benefit

We provide courses through the employees benefit programme Benefit Plus.

We are on the list of top language schools recommended by the students themselves. The list is put together and verified by the independent organization GDI s.r.o.

Teddy Eddie akreditované centrum

Licencovaný systém výuky angličtiny pro předškolní děti. Veselý, jazykové bohatý, komunikativní a podporující přirozené učení. Ideální pro děti, které chtějí mít angličtinu jako druhý jazyk.

Jazykové kurzy akreditované MŠMT v programu Dlouhodobého vzdělávání pedagogů. Nabízíme roční kurzy s certifikátem a kvalitním programem schváleným Ministerstvem školství.